Digitale Arkitekter
Digitale Kurser og IT løsninger

Langt mere end bare IT

Ofte bliver IT-projekter unødvendig besværligt og dyrt. Men IT faktisk kan være let, fleksibelt og billigt - eller helt gratis. 

Brug i stedet IT som er brugervenligt, online, mobilt og uden licenser. Læs vores anbefalinger.

4D screening af Digital kompetence

Modellen giver overblik over organisationens digitale kompetencer. Hvor er vores styrker? Hvor er vores svagheder? Hvilke målsætninger skal vi sætte vores kompetenceudvikling?

Konkret foregår testen ved at en eller flere nøglemedarbejdere besvarer et survey - det tager en times tid. 

Kontakt os hvis din organisation har brug for en screening.

Digitalisering trin-for-trin

Vi tilbyder uvildig vejledning i digitaliseringsprocesser og valg af IT systemer.

Læs også:

5 gode råd når du køber IT

Hvad skal du overveje når du vælger IT?

Vi tager vores kunder igennem hele eller dele af følgende process. Vi kalder det digitalisering trin-for-trin.

Step 1: Kortlægning af kommunikation

Første skridt er at kortlægge hvad og hvem der kommunikerer. Er parterne dygtige til IT? Er der særlige sikkerhedshensyn ift. data? Hvor og hvornår skal det være tilgængeligt? Skal der både udveksles billeder, tekst, video eller andet? Skal kommunikationen være flydende eller statisk? Hvem skal kunne redigere, indsætte nyt, slette, få adgang osv.?

Og husk at involvere alle berørte parter. En chef, der implementerer nye systemer uden at spørge medarbejderne, har sjældent langvarig succes.

Step 2: Valg af medier og teknologi

I det andet skridt vælges IT, der bedst understøtter hvad og hvem der skal kommunikere. Er softwaren eller mediet brugervenlig og let at lære? Er der mange udbydere på markedet, så vi kan skifte leverandør? Bruger systemet åben og standardiseret data, så der let kan skiftes software senere? Virker det på mobile enheder?

Og husk at god IT ikke nødvendigvis er dyrt. Der er mange gode alternativer på nettet, som kan tilpasses dine behov.

Step 3: Læring og adaption

Det tredje skridt er at lære alle involverede mennesker at bruge det valgte IT. Hvilke læringsmetoder skal vi sætte i værk? Kurser, konsulenter, workshops? Er de involverede parter på så forskelligt niveau, at vi skal have differentieret undervisning?

Her bliver brugervenligheden af den valgte teknologi afgørende for en let og motiverende læringsprocess. Hvis den valgte IT har mange video-tutorials bliver det både billigere og lettere at oplære nutidige og fremtidige parter.

Step 4: Digital dannelse

Digital dannelse handler om, at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.

Selv computerhajer kan savne digital dannelse, hvis evnerne bliver brugt på internettet til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt for uvidende og uskyldige mennesker. Du har digital dannelse, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet.

Case: Inddrag publikum i en konference

Mapus er et online interaktivt konferenceværktøj, der visualiserer og kortlægger publikums holdninger og meninger til emner, som du bestemmer.

Gå til Mapus

Referencer

Referencer fra digitale arkitekter

Digitalisering
Kontakt:

De Digitale Arkitekter
Axel Torv 6, 3.sal
1609 København K.

Telefon: +45 61337858 / @: anders@digitale-arkitekter.dk